top of page

Prosjektering

MnM har kompetanse innen prosjektering av bygg i massivtre og limtre i alle prosjektfaser. Vi kan bidra med byggetekniske løsninger i form av konstruksjon, lyd og brann.

Konstruksjonstegning

Vi prosjekterer med hjelp av 3D-prosjekteringsverktøy dette er for å gi bedre forståelse på byggeplassen. MnM jobber kontinuerlig med forbedring og fornying av sitt 3D BIM system for å kunne levere prosjekteringer av en så høy standard som mulig.

I tillegg benytter vi verktøy som Revit, Focus konstruksjon, NTI for å nevne noen. Dette er modeller som er åpne og gjør det mulig å levere produkter hvor alle fag samspiller og optimaliserer den plassen som er tilgjengelig for tekniske fag og konstruksjonen.

Limtre og massivtre anses av MnM å være en av fremtidens mest brukte konstruksjonsmaterialer. Dette er materialer hvor vi har opparbeidet oss mye kunnskap rundt konstruksjonsform, knutepunktløsninger og innfestning. Samtidig er vi opptatte av en miljøvennlig og bærekraftig utvikling hvor trevirke i større grad benyttes som konstruksjonsmaterialer da det er CO2-nøytralt og kortreist. I tillegg har trevirke gode egenskaper mot brann, og er mer levedyktig under et brannforløp enn mange andre materialer.

bottom of page