top of page

CLT

Massivtreelementer er treplanker som er satt sammen til store treelementer. Treplankene legges normalt 90 grader på hverandre i 3 til 9 lag avhengig av bruksområde. Treplanken forbindes til hverandre (sammenføyes) med tredybler, skruer , spiker eller lim. Treplankene danner et byggelement som normalt har bredde fra 1,2 – 3 m og er opptil 16m lange. Vekt: 450 kg/m3

Massivtreelementer kan brukes i alle typer bygg som boliger, næringsbygg, skolebygg, barnehager og helsebygg. Massivtreelementer kan brukes som veggelement, dekkeelement, takelement, balkonger og svalganger.

KL_Tra_svanen.png
bottom of page