top of page
Furu-skog-700x350.jpg

Tre er et klimavennlig bygningsmateriale som gir bærekraftige bygg. Å øke bruken av tre i bygg er et nasjonalt mål i norsk klimapolitikk. 

«Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.» 

Tidligere utførte klimagassregnskap har vist at et bygg av massivtre kan redusere et byggs CO2-utslipp med 40%. Med tanke på at bygg og anleggsvirksomhet i 2005 utgjorde 15% av norsk næringsliv sitt samlede CO2-utslipp, er en CO2-reduksjon på 40% et godt argument for hvorfor man bør forsøke å ha en bærekonstruksjon bestående av en størst mulig andel massivtre.

bottom of page