top of page

Midt-Norsk Massivtre

Midt-Norsk massivtre er  leverandør av massivtre-elementer til byggeplasser.

Vi etterstreber å være en god samarbeidspartner på prosjektering og leveranse. 

 

Ved å samarbeide og lytte til kundene kan vi med vår faglige kompetanse og råd komme frem til den beste løsning. En løsning som gagner deg som kunde både økonomisk og behovsmessig.

1/8

MNMAS

Etter vår mening er massivtre fremtidens byggemateriale. Det brukes mere og mere massivtre i norsk byggenæring, og det å bygge i massivtre gir flere og store fordeler kontra å bygge konvensjonelt. Man får et sunnere inneklima siden vegger av massivtre regulerer inneklimaet på en helt annen måte enn som en konvensjonell trevegg. I tillegg er massivtre et byggemateriale som kommer fra en fornybar ressurs, slik at det er svært miljøvennlig å bygge i dette materialet.

 

Vi kan gjennom våre gode samarbeidspartnere tilby alle varianter av massivtreleveranser, herunder alt fra råbygg til nøkkelferdige bygg.

Utviklingen av massivtreelementer startet i Mellom-Europa på begynnelsen av 1990-tallet. Deretter tok det ikke lang tid før byggemetoden beveget seg til Norden, hvor den i dag er i stor fremvekst.

Bare i løpet av de siste årene har det blitt bygget mange funksjonelle og arkitektonisk nyskapende bygg i massivtre.

Innen 2020 spås det at markedet i Norge vil overstige 1 milliard kroner.

IMG_8310

IMG_8310

IMG_8404

IMG_8404

IMG_8398

IMG_8398

IMG_8397

IMG_8397

IMG_8395

IMG_8395

IMG_8355

IMG_8355

IMG_9286

IMG_9286

IMG_9160

IMG_9160

IMG_9161

IMG_9161

IMG_9157

IMG_9157

IMG_9159

IMG_9159

IMG_9010

IMG_9010

IMG_8680

IMG_8680

IMG_8575

IMG_8575

IMG_8530

IMG_8530

IMG_8411

IMG_8411

IMG_8405

IMG_8405

IMG_8529

IMG_8529

IMG_8406

IMG_8406

IMG_9139

IMG_9139

bottom of page