top of page

Midt-Norsk Massivtre

Midt-Norsk massivtre er  leverandør av massivtre-elementer til byggeplasser.

Vi etterstreber å være en god samarbeidspartner på prosjektering og leveranse. 

 

Ved å samarbeide og lytte til kundene kan vi med vår faglige kompetanse og råd komme frem til den beste løsning. En løsning som gagner deg som kunde både økonomisk og behovsmessig.

MNMAS

Etter vår mening er massivtre fremtidens byggemateriale. Det brukes mere og mere massivtre i norsk byggenæring, og det å bygge i massivtre gir flere og store fordeler kontra å bygge konvensjonelt. Man får et sunnere inneklima siden vegger av massivtre regulerer inneklimaet på en helt annen måte enn som en konvensjonell trevegg. I tillegg er massivtre et byggemateriale som kommer fra en fornybar ressurs, slik at det er svært miljøvennlig å bygge i dette materialet.

 

Vi kan gjennom våre gode samarbeidspartnere tilby alle varianter av massivtreleveranser, herunder alt fra råbygg til nøkkelferdige bygg.

Utviklingen av massivtreelementer startet i Mellom-Europa på begynnelsen av 1990-tallet. Deretter tok det ikke lang tid før byggemetoden beveget seg til Norden, hvor den i dag er i stor fremvekst.

Bare i løpet av de siste årene har det blitt bygget mange funksjonelle og arkitektonisk nyskapende bygg i massivtre.

Innen 2020 spås det at markedet i Norge vil overstige 1 milliard kroner.

IMG_8310

IMG_8310

IMG_8404

IMG_8404

IMG_8398

IMG_8398

IMG_8397

IMG_8397

IMG_8395

IMG_8395

IMG_8355

IMG_8355

IMG_9286

IMG_9286

IMG_9160

IMG_9160

IMG_9161

IMG_9161

IMG_9157

IMG_9157

IMG_9159

IMG_9159

IMG_9010

IMG_9010

IMG_8680

IMG_8680

IMG_8575

IMG_8575

IMG_8530

IMG_8530

IMG_8411

IMG_8411

IMG_8405

IMG_8405

IMG_8529

IMG_8529

IMG_8406

IMG_8406

IMG_9139

IMG_9139

bottom of page