Midt-Norsk Massivtre

Midt-Norsk massivtre er  leverandør av massivtre-elementer til byggeplasser.

Vi etterstreber å være en god samarbeidspartner på prosjektering og leveranse. 

 

Ved å samarbeide og lytte til kundene kan vi med vår faglige kompetanse og råd komme frem til den beste løsning. En løsning som gagner deg som kunde både økonomisk og behovsmessig.

Utviklingen av massivtreelementer startet i Mellom-Europa på begynnelsen av 1990-tallet. Deretter tok det ikke lang tid før byggemetoden beveget seg til Norden, hvor den i dag er i stor fremvekst.

Bare i løpet av de siste årene har det blitt bygget mange funksjonelle og arkitektonisk nyskapende bygg i massivtre.

Innen 2020 spås det at markedet i Norge vil overstige 1 milliard kroner.

Etter vår mening er massivtre fremtidens byggemateriale. Det brukes mere og mere massivtre i norsk byggenæring, og det å bygge i massivtre gir flere og store fordeler kontra å bygge konvensjonelt. Man får et sunnere inneklima siden vegger av massivtre regulerer inneklimaet på en helt annen måte enn som en konvensjonell trevegg. I tillegg er massivtre et byggemateriale som kommer fra en fornybar ressurs, slik at det er svært miljøvennlig å bygge i dette materialet.

 

Vi kan gjennom våre gode samarbeidspartnere tilby alle varianter av massivtreleveranser, herunder alt fra råbygg til nøkkelferdige bygg.

MNMAS

  • Facebook

Midt-Norsk Massivtre AS 

Abel Meyersgate 13, 7800 Namsos - mobil: 90879802 - E-post: neo@beoas.no